Logo Anthek Energie Advies1Het energielabel laat zien waar de mogelijkheden liggen voor verduurzaming van het vastgoed en is dan ook een goede eerste stap. Met een maatwerkadvies gaan we verder! We maken het huidige energieverbruik inzichtelijk en we geven u adviezen over mogelijke verduurzaming van uw vastgoed. Daarnaast maken we de kosten inzichtelijk en kijken indien nodig naar de investeringsmogelijkheden en niet te vergeten de opbrengsten (terugverdientijden) daarvan. Hoeveel kunt u bezuinigen op uw energierekening!/exploitatiekosten?

Voordelen maatwerkadvies utiliteit

 • Overzicht van de huidige energieprestatie
 • Bij toepassing van voorgestelde maatregelen besparing op de exploitatiekosten
 • Goede basis voor toekenning van subsidies
 • Inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
 • Sociaal Economisch belang mooie affiche voor MVO
 • uitgebreide opname door gecertificeerd adviseur
 • Uitgebreide rapportage over kosten, baten en terugverdientijden
 • Inzicht in reductie CO2
 • Kopers en nieuwe huurders zien in één oogopslag of een gebouw zuinig of niet zuinig is.
 • Het energielabel kan gunstig zijn voor de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs van uw vastgoed.
 • Een groen energielabel kan de verkoop of verhuur van het vastgoed versnellen

Voor wie/welke gebouwen geldt dit

Voor elk gebouw kan er een energie prestatie advies gemaakt worden.
Het maatwerkadvies is geheel vrijwillig. Het geeft u een gedegen overzicht van de mogelijkheden tot verduurzaming. Inclusief de kosten en de opbrengsten en terugverdientijden.
 

Subsidies

Om het terugdringen van de CO2 te stimuleren kent de overheid een aantal subsidies en fiscale regelingen. Hieronder een groot aantal van de mogelijke subsidies:
 • Energie Investeringsaftrek EIA
 • Levert u gemiddeld 14% voordeel op
 • Investeringssubsidie duurzame energie ISDE
 • Voor een flinke tegemoetkoming in de aanschafkosten van oa zonneboilers, pelletkachels, biomassaketels, warmtepompen…….etc
 • Meerjarenafspraken over energie efficiëntie MJA3 en MEE
 • Dit zijn overeenkomsten tussen overheid en bedrijven die middels afspraken het efficiënter en effectiever inzetten van energie stimuleren
 • MIA en VAMIL
 • Fiscaal voordeel voor ondernemers voor investeren in milieuvriendelijke technieken.
 • Regeling groenprojectenFiscaal voordeel voor ondernemers, particulieren, overheden en organisaties die groen sparen of beleggen, of groene projecten willen financieren.
 • Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties EDS Een regeling voor sportverenigingen en sport stichtingen met een subsidie percentage van respectievelijk 30% en 15% geïnvesteerd materiaal.
 • Subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS
 • Topsector Energieregeling TSE
 • Voor realisering van innovaties welke groen en groei aan elkaar koppelen
 • Subsidiemogelijkheid voor MVI Energie (Voorheen STEM)
Energielijst en Milieu lijst 2015