uw besparing ons succes!

verduurzaam de wereld

Een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is de toekomst van de energie voorziening in Nederland.  De weg naar meer hernieuwbare energie en energiebesparing is, met de afspraken uit  het Energieakkoord inmiddels definitief ingeslagen. Het kabinet houdt voor de periode ná het Energieakkoord vast aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 % en in 2050 met 80-95% moet zijn teruggedrongen op Europees niveau.  Om deze lange termijn doelstellingen te bereiken, zal de dialoog met burgers, bedrijven kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden geïntensiveerd.(bron; SER)
Wanneer ook u een steen wilt bijdragen aan deze doelstellingen dan helpen wij u graag met een onafhankelijk advies op maat. Of het nu gaat om uw woning, bedrijfspand of vereniging.

Anthek

46b1a83a-c8a7-440c-9b49-d3927287dbe9

utiliteit

Utiliteit 14850380_xl

woningbouw

Woningbouw 15539528_xl

energy scan

homepage 11995504_xl