Logo Anthek Energie Advies1Subsidies

Om het terugdringen van de CO2 te stimuleren kent de overheid een aantal subsidies en fiscale regelingen.
Hieronder een groot aantal van de te verkrijgen subsidies:
  • Energie Investeringsaftrek EIA. Levert u gemiddeld 14% voordeel op.
  • Investeringssubsidie duurzame energie ISDE.  Voor een flinke tegemoetkoming in de aanschafkosten van oa zonneboilers, pelletkachels, biomassaketels, warmtepompen…….etc
  • Meerjarenafspraken over energie efficiëntie MJA3 en MEE. Dit zijn overeenkomsten tussen overheid en bedrijven die middels afspraken het efficiënter en effectiever inzetten van energie stimuleren
  • MIA en VAMIL. Fiscaal voordeel voor ondernemers voor investeren in milieuvriendelijke technieken.
  • Regeling groenprojecten. Fiscaal voordeel voor ondernemers, particulieren, overheden en organisaties die groen sparen of beleggen, of groene projecten willen financieren.
  • Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties EDS. Een regeling voor sportverenigingen en sport stichtingen met een subsidie percentage van respectievelijk 30% en 15% geïnvesteerd materiaal.
  • Subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS.
  • Topsector Energieregeling TSE. Voor realisering van innovaties welke groen en groei aan elkaar koppelen
  • Subsidiemogelijkheid voor MVI Energie (Voorheen STEM)