Logo Anthek Energie Advies1Sinds 2007 bestaat er een Energielabel voor de utiliteitsbouw. Het uiteindelijke doel hiervan is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Door het inzichtelijk maken van het energieverbruik van gebouwen zou dit moeten leiden tot het nemen van duurzame energie besparende maatregelen.
Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. U ontvangt geen voorlopig label en kunt dit ook niet online omzetten in een definitief label. U schakelt zelf een erkend deskundige in. Deze moet gecertificeerd zijn volgens BRL 9500. Het energielabel is alleen verplicht bij verkoop of verhuur van het vastgoed. Daarnaast is het dus nog vrijwillig. Maar het geeft u wel hele mooie handvatten om te verduurzamen. Waarbij de subsidies erg interessant kunnen zijn.

Voordelen energielabel utiliteit

Het energielabel heeft voordelen voor eigenaren en verhuurders.
 • Inzicht krijgen in de huidige energieprestatie van uw vastgoed
 • Het label laat zien waar eventuele mogelijkheden liggen voor verduurzaming van uw vastgoed
 • Is een goede basis voor verkenning van de mogelijkheden van verduurzaming
 • Sociaal Economisch belang (MVO)
 • uitgebreide opname door gecertificeerd adviseur
 • Kopers en nieuwe huurders zien in één oogopslag of een gebouw zuinig of niet zuinig is.
 • Het energielabel kan gunstig zijn voor de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs van uw vastgoed.
 • Een groen energielabel kan de verkoop of verhuur van het vastgoed versnellen
Daarnaast is iedere verkoper en verhuurder verplicht om een energielabel te kunnen overhandigen bij overdracht of verhuur. Indien er geen label aanwezig is riskeert men een boete van circa € 20.000,- Sinds januari 2015 wordt daar op gehandhaafd.
  

Voor wie/welke gebouwen geldt dit

   • ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen (open inrichtingen)
   • ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek)
   • bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra (publieke functies)
   • onderwijs
   • hotels, pensions, cafés, restaurants
   • sportaccommodaties als sportscholen, stadions, zwembaden
   • supermarkten, (kleding)winkels, showrooms van garages
  

Zichtbaar energielabel het afficheringsplicht

Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 250 m2 moeten het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen. Bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang.
Deze verplichting geldt ook voor andere publieke gebouwen vanaf 250 m2 (zoals ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits dit label beschikbaar is. Gebouwen met een speciale toegangsregeling hoeft geen zichtbaar label aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen
 

Gebouwen waarvoor het energielabel facultatief is

Een energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen:
   • welke vallen onder monumentenzorg
   • woonboten
   • gebouwen voor religieuze activiteiten
   • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2
   • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen)
   • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen)
   • recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik
   • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren of garages).
 

 Subsidies

Geïnteresseerd in een energielabel?
Uw adviseur Anthek Energie Advies helpt u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op. CONTACTFORMULIER
  
Rol van makelaars en notarissen
Als makelaar bent u verplicht voor uw klanten om het energielabel te vermelden in advertenties. Bijvoorbeeld op aanbodwebsites voor bedrijfshuisvesting, in etalages en in gedrukte media.
Notarissen kunnen nagaan of er een officieel geldig energielabel is via EP-online. Deze registratie is actueel en rechtsgeldig. Een pdf met het energielabel of een ander document is dus niet nodig bij de overdracht, dit heeft geen juridische waarde.
Als er geen geldig energielabel is, mogen notarissen de overdracht overigens gewoon afhandelen. De wettelijke plicht ligt namelijk bij de verkoper. Wel geldt dan voor notarissen de zorgplicht: meldt dat de verkoper in overtreding is en een boete riskeert.